אהבתם? דרגו אותנולא אהבתילא טובטובמצוייןאהבתי מאודאהבתם? דרגו אותנו